archief
Login Leden
Contact Informatie
Secretariaat Het Kapiteinskoor Wim Sluijter
Tel.nr. 0647 216 249
secretariaat@kapiteinskoor.nl

Flessenpost

Deze pagina is bedoeld om leden de gelegenheid te geven om alles wat er bij hen leeft op deze website te plaatsen.

Alle bijdragen worden geredigeerd. Nieuwe bijdragen kunnen gestuurd worden naar het redactie-emailadres:  kapiteinskrant@gmail.com

Hieronder de jongste bijdrage:


Voor de verre Prinses

Wij komen nooit meer saam:

De wereld drong zich tussenbeide. 

Soms staan wij beiden ‘s nachts aan ‘t raam, 

Maar andere sterren zien we in andere tijden. 

Uw land is zo ver van mijn land verwijderd: 

Van licht tot verste duisternis – dat ik 

Op vleugels van verlangen rusteloos reizend, 

U zou begroeten met mijn stervenssnik.

Maar als het waar is dat door grote dromen

Het zwaarst verlangen over wordt gebracht

Tot op de verste ster: dan zal ik komen,

Dan zal ik komen, iedere nacht.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19