archief
Login Leden
Contact Informatie
Secretariaat Het Kapiteinskoor Wim Sluijter
Tel.nr. 0647 216 249
secretariaat@kapiteinskoor.nl

Jubileum gedicht

Jubileum gedicht

Op veler verzoek het feestgedicht wat Dominique Engers in het Zaantheater ten tonele bracht!

FEESTGEDICHT KAPITEINSKOOR

Een love story, een special guest en óók de goede Sint
Ik denk dat u het allemaal méér dan geweldig vindt.
U hebt tot nu tot ademloos geluisterd en gekeken
Maar een lofdicht mag toch op zo’n mooie avond niet ontbreken.

Een stukje historie doet het op zo’n feest altijd
Daarom neem ik u tien minuten mee terug in de tijd.
Naar vijftien jaar geleden, toen het koor werd opgericht
Ik memoreer wat wapenfeiten nu, in dit gedicht.

Vijftien jaar geleden opende men in Zaandam een kroeg:
De Kapiteinshut! Die prompt om juiste bespelers vroeg
Eerst was er jazz op zondag, maar daar was men gauw mee klaar
Want een kroeg als deze vroeg om zeemansrepertoire!

Wat mannen uit IJmuiden stonden dadelijk te dringen
Maar we konden zèlf De klok van Arnemuiden ook wel zingen!
Er stroomde Brand Bier uit de pomp, tot groot genoegen van de heren
En van Koos Klitsie, die het koor wel wilde dirigeren.

Een kerkkoordirigent, maar hij had ook een héél goed oor
Voor het repertoire van dit uitdijend Zeemanskkoor
En op kerstavond, toen het repertoire één nummer telde
Liep er een jongen binnen die een colaatje bestelde.

Een kerstwonder pur sang! Dat was dit achteraf beslist
Want het ging niet om de Messias, maar om een kerkorganist.
Joshua Prins speelde piano en zijn spel klonk helemaal top
En pas om vijf uur ’s ochtends hield ie daar een keer mee op.

Een dirigent, een pianist, en De Klok van Arnemuiden
Leken het begin van iets enorms in te luiden.
Vanuit alle hoeken en gaten dienden zich nieuwe leden aan
Er was zelfs plek voor Ibrahim, een verliefde Marokkaan!

Niemand deed auditie, want dat hoefde namelijk niet
En in februari kon het koor een tweede lied:
“Zoen me nog een keer” de eerste Schnabbel was een feit
En bij gebrek aan andere liedjes zong men dàt, de héle tijd!!

Dat was de tijd dat bij de Blauwe Druif een afzakker werd gehaald
En de biertjes èn de buskaartjes werden nog zelf betaald.
Zo ook de kapiteinskledij waarin u rond moest lopen
Die kleding was verplicht, maar moest eenieder zèlf kopen.

Willem van der Woude maakte daarvan voortvarend werk
Die is overigens in uniform vereeuwigd op zijn zerk!
Die schoot een scheepslading petten voor, en haalde z’n schouders op
Want wie hem niet terugbetalen kon, die kreeg z’n pet voor nop!

Ook met het aantal optredens verliep het lang niet gek
Bejaarden- en verzorgingshuizen boden u een plek
Het repertoire dat breidde uit, en groeide met de dag
En er was de kapiteinskrant, die voor ’t eerst het daglicht zag.

De eerste sponsor meldde zich vervolgens ook al vlug
Het koor dat had de wind vol in de zeilen en de rug
South African Airways, tjsa, dat zijn zo van die dingen
Door de LUCHT naar Durban, om daar van de ZEE te zingen!

Bram en Neelie Peper Kroes, behoorden daar tot het gehoor
Die houden niet meer van elkáár, maar nog steeds heel veel van het koor!
You never skate alone, zo’n lied, daar kom je verder mee
Dat brengt je jaarlijks staande ovaties aan de Weissensee!

Vier keer naar Weissensee, als dat niet naar traditie neigt!
Ik denk dat u bij vijf keer allemaal een lintje krijgt!
En het koor dijde maar uit, want steeds meer mannen kregen zin
Die fijne Kapiteinshut, daar paste u niet meer in!

Dus werd dat door de eigenaar voortvarend aangepakt
En werd zonder pardon een tussenmuurtje weggehakt.
Meer dan tachtig leden, en met toenemend plezier
Ondanks een bescheiden prijsverhoging van het bier.

Er was wèl wat verloop, want er ging weleens iemand dood
En voor sommigen werd de reisafstand toch na verloop van tijd te groot
Ibrahim die brak z’n hart, dat zijn zo van die dingen
Dan ben je zo verdrietig, nou, dan kùn je niet meer zingen!

Een verdrietig jaar, dat was het jaar 2008
Acht kapiteins die werden naar hun laatste rustplaats toegebracht.
Het koor dat zong bij iedere uitvaart, geroerd, maar tòch op toon
En stootte Mieke Telkamp daarmee keihard van haar troon!

Gelukkig waren er ook jarenlang ontzettend fijne dingen
Het Sinterklaasgebeuren, en op scholen gratis zingen
De Sint gedraagt zich keurig zolang ie in Spanje woont
Maar bij het Kapiteinskoor was ie zelfs een keertje stoned!

Verstandelijk gehandicapten werden gefêteerd
En door Klaas Sip werd op enorme pluche beesten getrakteerd!
Maar het koor dat ging maar door, er werd nog meer gedaan:
Want in het jubileumjaar ontstond: Zingen aan de Zaan!

Dat ieder jaar maar groter, feestelijker, meer uitbundig werd
Een fraaie tegenhanger voor het Prinsengracht Concert!
Maar ook Sail Hichtum dient genoemd, een lust voor oog en oor
Het kleinste maritime evenement met het allergrootste koor!

Één schip slechts te bewonderen, dat snap ik ook wel weer
Want met meer schepen ben je ’t kleinste evenement niet meer.
Een Frieslanddiner met hotemetoten, en de feestvreugde maar stijgen
Waarbij het koor alle smokings aan de polonaise wist te krijgen!

Het koor zingt overigens ook graag ’s ochtends vroeg uit volle borst
En ook in alle vroegte hebben de leden vaak al dorst
Ook om acht uur in de ochtend kunnen zij presteren
Bij voorkeur na een glas champagne om de keel te smeren!

Het koor zingt ook op rare plekken, zo stond het ooit met droge ogen
Voor een hele zaal met serieuze gynaecologen.
En welkome afwisseling was ieder zeemanslied
Omdat zo’n gynaecoloog ook maar de hele dag hetzelfde ziet!

Een aantal namen moeten hier tenslotte nog vermeld:
Die van Dick Huijs,een topaccordeonist, zo wordt verteld.
Of Jan Spits, Postuum tot erevoorzitter benoemd
Om zijn lef en zucht naar avontuur berucht en ook beroemd.

Op de motor naar de Himalaya, met de bus naar vuureiland
Reislustiger dan menig zeeman, al ging ie doorgaans over land
In de Amazone naar een Eskimo gezocht
Aan malaria bezweken na een andere barre tocht.

Dan was er ene Cor, die u niet erg wist te verblijden
Een memorabel heerschap en het kòrtste lid aller tijden!!
Na drie weken ontslagen, want met Cor had het geen zin
Had je een Schnabbeltje op Schiphol, verschanste Cor zich in de spin!

Op wat sterfgevallen na, deze Cor, die werd geroyeerd
Ging er verder eigenlijk niet heel erg veel verkeerd
Ach, het bier was weleens op, maar daar trekken wij ons niks van aan
Het Zaantheater heeft voor vanavond extra reservevaten staan!

Of uw eigen woensdagavondbitter hier vanavond wordt geschonken?
Dat weet ik niet, maar BIER dat kan volop worden gedronken!
U heeft denk ik al best al wel dorst, maar mag nog niet naar de foyer
Want ik heb nog niet gesproken over de CD!

De éérste CD die het koor ooit opnemen mocht
Is na Lenny Kuhr in Nederland het allerbest verkocht.
En de tweede, die die status hopelijk ook ooit bereikt
Zit bij uw kaartje in, en kreeg u gratis uitgereikt!!

Ik vraag tenslotte ook een klein applausje voor de vrouwen
Die hun mannen vrijheid geven en een groot vertrouwen
Elke woensdagavond weg, en soms ver op tournee?
Ja, voor zo’n zeemansvrouw valt het beslist niet altijd mee!

Na dit te hebben opgemerkt, doet het mij veel plezier
Om u te kunnen melden: wij gaan bijna aan het bier!
Ik doe nog een couplet, dan ben ikzelf klaar met spreken
Maar repertoire van de NIEUWE CD dat mag hier niet ontbreken.

En daarom volgen hier nu nog een nummertje of twee
Alles in het nette: nummers van de Nieuwe CD
Het laatste woord is aan het koor, en dat moet het einde zijn
Dus zou ik willen zeggen: Neem ons mee, Kapitein!

Dominique Engers,
www.desneldichteres.nl