archief
Login Leden
Je bent niet ingelogd.
Jan Haringrace 2017
Contact Informatie
Secretariaat Het Kapiteinskoor Wim Sluijter
Tel.nr. 0647 216 249
secretariaat@kapiteinskoor.nl

Posts Tagged ‘Johan de Haan’

Sinterklaastoer 2018

Sinterklaastoer 2018:

Op 29 november werd de jaarlijkse Sinterklaastoer uitgevoerd. Een terugkerend evenement voor het Kapiteinskoor. Gewoonlijk wordt er per bus naar één of meerdere adressen gereden waar de Kapiteins dan een optreden verzorgen en daarbij ondersteund worden door Sinterklaas en een aantal van zijn Zwarte Pieten. Vaak wordt het eerste bezoek aan een basisschool gebracht. Deze keer ook en de school die werd bezocht was de O.B.S. de Jagersplas, gelegen in de wijk plan Kalf.

Vooral de jongere kinderen waren bijzonder nerveus, want ze wisten dat Sint Nicolaas zou langs komen met een paar Pieten. Als je dan die gespannen koppies ziet, en daarna het genieten van die kinderen bij de zang van het koor, hoe ze luisteren naar wat Sinterklaas te vertellen heeft, dan besef je eigenlijk hoe leuk die toer jaarlijks is. Na de allerkleinsten komen de wat oudere kinderen, zeg maar de zeven- en acht jarigen.

Met deze groep kan je wat meer als koor, dus we gingen ook roeien “van Harlingen naar Terschelling”.  Natuurlijk zat onze Jaap voor iedereen er erg in had tussen de kinderen in afwachting van het begin van het liedje. Maar ja, Jaap zat in zijn eentje, dus André vond dat er aan de andere kant van de zaal ook een Kapitein moest zitten en nam dus plaats op een bankje tussen de kinderen tegenover Jaap. Spontaan zette hij zijn pet op het koppie van een jongen die maar steeds naar André bleef kijken.

Sinterklaas had gehoord dat één van de kinderen ook op een Harmonica kon spelen dus werd deze jongen naar voren gehaald om zijn kunsten te vertonen. Hij mocht wat proberen maar van de zenuwen kwam daar niet veel van terecht. De pieten strooiden veelvuldig met pepernoten en de sfeer was fantastisch. Het werd tijd voor de lunch, en de kinderen moesten weer naar de klas. Maar niet voor dat zij de aula eerst even moesten aanvegen.

De lunch werd gebruikt in café lunchroom de Kruis in Zaandijk. De soep smaakte voortreffelijk en de broodjes gingen erin als de overbekende koek. Het was na twaalven en volgens enkele Kapiteins mag je dan beginnen met je eerste biertje. Een goed voorbeeld doet goed volgen, dus er kwamen meer Kapiteins die aan de bar om een biertje kwamen vragen. Na anderhalf uur en een paar biertjes werd het tijd voor het volgende adres: Verzorgingsinstelling Lambert Melisz in Westzaan. Maar eerst werd Maarten Krijt op zijn huisadres bezocht, die zoals velen wel weten, zwaar ziek is en wellicht ongeneeslijk. De verrassing was dus erg groot, zowel bij Maarten, als bij zijn vrouw en hun kleindochters.

De bewoners van het tehuis Lambert Melisz werden door het koor een uiterst plezierige middag bezorgd en een paar bijzonder in het zonnetje gezet. Door Sinterklaas werden een paar ouderen naar voren gehaald die zich verdienstelijk hebben ingezet voor de anderen, zoals opknap klusjes, kaartmiddagen, en de inwendige mens verzorgen. Hier werden ook wat meer echte liedjes gezongen dan die ochtend op de school. Johan mocht op zijn eigen manier zingen over een Kapitein in de “Golf van Biscaje”, en even later mocht hij vertellen over schepelingen die aan het werk moesten en arbeiders op de wal die aanvullend werk moesten doen in “Mannen, taan het zeil”.

Na afscheid van de bewoners van Lambert Melisz werd koers gezet naar de lunchroom van Jut & Jul in het industriegebied Kleine Tocht in Zaandam. Daar konden we ontspannen na de zware dag en kon Sinterklaas zijn ware gedaante laten zien.

Jammer wel dat de zwarte pieten aangegeven hebben dit jaar te stoppen met deze activiteit.

Kapiteins in het Pennemes

Kapiteins in het Pennemes

Op maandag 26 november werd weer eens een optreden verzorgd door het Kapiteinskoor in het Pennemes.  Sinds lange tijd worden alle verjaardagen gezamenlijk gevierd op één dag. Prachtig natuurlijk, want wanneer krijg je op je verjaardag zoveel visite als in de grote zaal van het Pennemes?

Het koor was werkelijk met een heel groot aantal Kapiteins gekomen. Dat zal zeker op de bewoners van het Pennemes indruk gemaakt hebben. Voor de Kapiteins konden beginnen genoten de bewoners eerst van een kopje koffie met een gebakje en werd aan hen meegedeeld wat er aan activiteiten de komende weken wordt georganiseerd.

Uiteraard werd door het koor begonnen met: “Stuurman de trossen los”. Daarna “Wind en water” maar dat kwam er niet echt lekker uit, weifelachtig, een beetje slap en onzuiver. Daarna kwam het koor wel goed op gang en liet het ene na het andere bekende liedje horen. Evert Hakvoort mocht het liedje brengen “Als ik op zee was”. Best een leuk liedje maar een bejaarde in een rolstoel verwijten dat zij breed zwabberde op haar kruk past niet echt. Bij zo’n gelegenheid past het beter bij de dirigent te blijven staan. Dan kan de dirigent ook meteen corrigeren als de zanger niet goed tempo kan houden en veel te snel zijn regeltjes afwerkt, wat in dit geval duidelijk hoorbaar gebeurde.

Aan de bewoners was te merken dat zij pas later een beetje mee durfden te zingen. Een enkele bejaarde uit volle borst, anderen wat weifelend. De potpourri “Ik sta op wacht” en “Mooi Volendam” waren duidelijk succesnummers want toen kwamen de luisteraars echt wel een beetje los.

Johan werd gevraagd het mooie ”Mijn IJsselmeer” te bezingen, waarbij toch wel aardig werd meegezonden. Als laatste nummer voor de pauze werd “Sarie Marais” gebracht. Toen werd duidelijk dat men dit liedje wel kende, uit hun jeugd waarschijnlijk, want het werd redelijk meegezongen.

De pauze bleek opeens heel erg kort te zijn, want een meneer die vermoedelijk bij Pennemes van alles regelt had kennelijk niet echt overleg gevoerd betreffende begin- en eindtijden. Hij kwam de Kapiteins oproepen terwijl menigeen nog maar net een slokje naar binnen hadden gekregen. Geen gemor, de Kapiteins deden wat van ze verwacht werd: een paar mooie liedjes zingen.

“De klok van Arnemuiden” werd al echt herkend en meegezongen. Op de vraag of er ook mensen uit Amsterdam in het Pennemes woonden werd niet hartelijk op geantwoord. Toch werd men enthousiast toen het koor aan de “Amsterdam Medley” begon. Het werd een beetje feestelijker, meer mensen zongen mee en ja hoor, daar was de sfeer. Zelfs werd “Het Vissersmeisje” goed meegezongen. Jaap Pols mocht “Het kleine café aan de Haven” ten gehore brengen, maar daar wisten de toehoorders wel degelijk raad mee. Velen zongen hardop mee. Mevrouw van der Werff, de moeder van een vriendin van één van de Kapiteins, vertelde heel enthousiast dat ze er heel erg van genoten heeft: “Fantastisch, wat leuk”.

Hilarisch werd het toen Johan met een aangeklede rollator naar binnen kwam lopen, toen het koor met een liedje kwam wat gaat over een rollator: “Hij is wat laat hoor met zijn rollator”.

De toehoorders zijn allemaal wat oudere mensen maar je ziet ze gewoon genieten, helemaal toen er een reactie kwam nadat Johan binnenkwam in de vorm van een polonaise. Het creëerde een prachtige sfeer waar de bewoners lang over konden praten.

Zelfs toen Carel zijn liedje “Laat maar lekker gaan” zong, waren er bewoners die dit liedje mee zongen, dat had ik nog nergens meegemaakt. Ook de eerder genoemde mevrouw van der Werff zong dit liedje mee, maar of zij alle woorden nog kende………

Het koor sloot de geslaagde middag af met wederom “Stuurman de trossen los”. Kennelijk hadden de bewoners goed opgelet, want ook die werd voor een deel meegezongen!