archief
Login Leden

    Je bent niet ingelogd.

    Gebruikersnaam

    Wachtwoord

Jan Haringrace 2017
Contact Informatie
Secretariaat Het Kapiteinskoor Wim Sluijter
Tel.nr. 0647 216 249
secretariaat@kapiteinskoor.nl

Posts Tagged ‘sinterklaas’

Sinterklaastour

Sinterklaastour

Vrijdag 28 november 2014 vroeg opgestaan in Schoonhoven om op tijd te zijn bij de Kapiteinshut. De jaarlijkse Sinterklaastour  vangt aan om 09.30 uur en vertrekt dan naar gebouw “Dynamica” in Koog aan de Zaan. 

Hier worden dagelijks lichamelijk en geestelijk gehandicapten met veel liefde verzorgd en is het nu aan Sinterklaas, zijn Pieten en het Kapiteinskoor om hier aan deze lieve mensen de nodige aandacht te besteden.

Toen ik aankwam bij de Kapiteinshut werd ik op hartverwarmende wijze ontvangen door de al aanwezige Kapiteins. Deze hadden niet verwacht dat iemand die zijn lidmaatschap van het Kapiteinskoor had opgezegd na enkele maanden weer acte de préséance gaf. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een soort van heimwee.

IMG_9863_800x534De bus van firma Hellingman werd bestuurd door een charmante chauffeuse en deze bracht ons met 58 personen naar de bovengenoemde school alwaar men zich van de jassen kon ontdoen en ons te begeven naar de zaal waar al enkele kinderen aanwezig waren. Geleidelijk liep de zaal vol en werd door het koor een proeflied gezongen. Na controle en goedkeuring door geluidstechnicus Ronald Schenk werd gestart met het welkomstlied voor Sinterklaas en kwam de Goedheiligman met zijn Pieten binnen.

Sinterklaas had zich het afgelopen jaar goed voorbereid want hij begon direct met het eerste kind naar voren te roepen en voor hem een lied te laten zingen. Na het geven van een hand met pepernoten werd er gewisseld en kwam de volgende alweer. Zo ging het toch nog wel snel. Na diverse kinderen te hebben ontvangen en liedjes te hebben gezongen werd er een pauze ingelast en konden de Kapiteins een kop koffie met een lekkernij nuttigen.

Na de hervatting werd de lijn van voor de pauze voortgezet en zo galmden de verschillende Sinterklaasliedjes afgewisseld met liedjes uit het Kapiteinsrepertoire. Maar, aan alles komt een eind dus werd op een gegeven moment het afscheidslied “Dag Sinterklaasje” ingezet. Echter, hier bleek dat Sinterklaas zijn voorbereiding toch niet zo goed had geregeld. (Misschien de leeftijd?) Na de nodige keren het afscheidslied te hebben gezongen werden de boeken door de Kapiteins opgeborgen, men kende de tekst inmiddels uit het hoofd. Na ongeveer anderhalf uur het lied te hebben gezongen werd in het koor een muiterij voorbereid. Dit werd door Karel op de bok voorkomen door tegen de Kapiteins te zeggen dat ze konden vertrekken. Volgens de laatste informatie vond Sinterklaas dat wij vrij snel vertrokken. En waarom eigenlijk.

Weer in de bus (met Sinterklaas) werd koers gezet naarhet restaurant naast de voetbalclub van Maestro Karel. Dit restaurant heet “de Jagersplas”, daar werd door het bestuur van het Kapiteinskoor aan de aanwezige leden, inclusief Sinterklaas en Pieten, een lunch aangeboden.

Hier werd gezellig met elkaar wat gedronken en gegeten. Veel te snel moest er worden opgebroken en weer naar de bus. Deze vervoerde ons allen naar het winkelcentrum van Koog aan de Zaan waar midden in dit centrum de geluidsopstelling van Ronald Schenk klaar stond en het koor de aanwezige klanten van de middenstand inclusief de kinderen verrasten met Kapiteinskoor- en Sinterklaasliedjes.

Het was jammer dat van dit optreden niets bekend was bij het aanwezige publiek. Als de plaatselijke pers geen aandacht aan besteed aan zulke zaken is dit waarschijnlijk iets voor het bestuur van het Kapiteinskoor om dit middels een publiciteitscommissie bekendheid te geven.

 Ook hier werden kinderen naar voren geroepen om bij Sinterklaas een liedje te zingen. Na afloop van het liedje mochten deze kinderen een keuze maken tot het verkrijgen van een prachtig boek of iets uit de grabbeldoos te halen. Vooral de vulling van deze grabbeldoos met slierten papier was een leuke afwisseling. Vernomen is dat de schoonmaakdienst van het centrum tot middernacht is bezig geweest met het verwijderen van de slierten papier. Als dit niet op waarheid berust, moet degene die dit bericht heeft verspreid volgend jaar maar in de zak mee naar Spanje.

Aan alle mooie momenten komt een einde, ook aan de jaarlijkse Sinterklaastour. Ik denk dat de commissie die dit weer heeft georganiseerd een compliment verdiend en wellicht voor volgend jaar een ander afscheidslied moet nemen. Anders moet je het feest maar verdelen over twee dagen.

De bus bracht ons weer terug naar waar het begon, De Kapiteinshut. Hier werd de dag afgesloten met een gezellig samenzijn. Door Meindert en zijn bediening ondersteund door Bertie en Lenie, twee fantastische accordeonspeelsters, was het een gezellige afsluiting.

Na alles op de terugweg naar Schoonhoven nog eens te hebben overdacht moet ik bekennen dat ik toch met veel plezier op deze dag kan terugkijken. Over mijn snelle terugkeer als Kapitein heb ik geen enkele spijt.

Namens Joke wens ik u allen met familie en vrienden prettige feestdagen en vooral een gezond 2015.

Harry Pronk.  

Sint maakt er weer wat moois van

Sint maakt er weer wat moois van!

Met het vol verwachting klopt ons hart gevoel vertrokken we kwart over negen vanaf de Hut voor onze Sinterklaastoer. Er werd volop gespeculeerd waar de reis naar toe zou gaan. Het eindpunt was wel al bekend geraakt. Aan alle onzekerheid werd door Sinterklaas een einde gemaakt, want hij vertelde dat we naar Heliomare gingen. Zij hebben daar ook een school en die zou verblijd worden met een bezoek. Dat wij er als koor stonden was bijzaak voor de kinderen, want nadat de Sint en z’n Pieten gevolg zingend waren binnen gehaald, ging alle aandacht naar Sinterklaas. Een aantal kinderen uit de verschillende groepen, mochten bij de Sint komen. Dat kinderen eerlijk en spontaan zijn, bleek wel toen de 10-jarige Luuk alle cadeautjes die de Sint aanbood al bleek te kennen of al bleek te hebben.

De ongeveer 80 kinderen hebben allemaal een handicap en het is dan ook aandoenlijk als je een kind de paar meter naar Sinterklaas met een grootse krachtsinspanning ziet bereiken. IMG_2703De triomfantelijke blik in de ogen, liet zelfs Sinterklaas niet onberoerd. Na wat Sinterklaas liedjes, onder de begeleiding van onze accordeon dames, was het de hoogste tijd om er weer van door te gaan.

Vervolgens naar  Jut en Juul waar we van een uitstekende lunch hebben genoten. Het was koud en nat buiten, maar binnen is het warm en gezellig aangekleed.

Na de soep en de broodjes ging het op tijd naar Volendam. We moesten daar op tijd zijn i.v.m. de slagbomen. Op de Dijk werden we afgezet bij een van de fotograven om ons te laten vereeuwigen in de Volendammer klederdracht. Daarna ging het door regen en wind naar het bejaarden/ verzorgingshuis. Na onze begin tune kwam Sinterklaas binnen met z’n gevolg.

Sint had kennelijk wat summiere informatie van de Luister Piet gekregen en moest proberen daar wat van te maken. In plaats dat de “slachtoffers” naar de Sint kwamen ging hij nu naar hen toe, maar aan het steunen en kreunen te horen ging dat niet van harte. Even dacht Sinterklaas de baas te kunnen spelen door te gaan bepalen wat er gezongen moest worden. Maar zo als altijd liet Carel niet over zich lopen en zette Sinterklaas zelfs voor het blok om hem “Aan het strand” te laten zingen. Sinterklaas deed dat met verve en het leek er zelfs op alsof hij dit meer had gedaan. Ondertussen had Meindert de eerst foto van het verkleed festijn aangeboden gekregen om in de Hut te hangen. Na het mini optreden werd er koers gezet naar Monnickendam.

In het Veerhuis aldaar hebben we lekker kunnen napraten. Ronald zorgde voor een lekker stukkie muziek, tussendoor een heerlijk broodje en voor je het weet klonk alweer het sein van vertrek. In de Hut werden we nog onthaald op een drankje en kreeg iedereen de prachtige foto. Dit was een zeer geslaagde Sinterklaastoer met heel veel dank aan de organisatoren.

De foto’s zijn spoedig te zien in het fotoboek!