archief
Login Leden
Contact Informatie
Secretariaat Het Kapiteinskoor Wim Sluijter
Tel.nr. 0647 216 249
secretariaat@kapiteinskoor.nl

Sluiswachters en Kapiteins

Sluiswachters en Kapiteins 

Naast de grote en vernieuwde Wilhelminasluis ligt een kleinere sluis die officieel de Hondsbossche-sluis heet. Maar voorheen stond die bekend als “De Groote Sluis” en de eerste versie daarvan is al gebouwd in 1544. Als er een Groote Sluis is, zal er ook een “Kleine Sluis” moeten zijn (geweest). Dat klopt, die was er ook tot 1901. Die heeft dus plaats moeten maken voor de Wilhelminasluis. Deze 20e-eeuwse sluis is kort geleden gerenoveerd maar pas in 1901 gebouwd als vervanging van De Grote Sluis. De schepen werden steeds groter en kregen meer diepgang, een grotere sluis betekende een betere verbinding voor schepen die goederen brachten en/of haalden.

Waar komt die naam vandaan: “De Hondsbossche Sluis”?

De Zaan wordt vaak genoemd als veenrivier, maar is vanouds eigenlijk gewoon een zeearm van de Zuiderzee die reikte helemaal tot aan Petten waar later de Hondsbossche zeewering gebouwd werd omdat het achterland daar elk ogenblik overstroomde vanwege het ontbreken van duinen en dus werd een flinke dijk noodzakelijk. Deze is gebouwd in de 15e eeuw.

Sinds de opening van de Wilhelminasluis heeft “De Groote Sluis” natuurlijk veel minder betekenis. Deze sluis wordt hoofdzakelijk gebruikt voor recreatievaart en wordt daarom bediend door vele vrijwilligers.  

De vrijwilligers van De Hondsbossche Sluis is een vrij grote groep die vooral in de periode Maart tot en met Oktober actief is. En elk jaar is er als dank een feestje waarbij een hapje en een drankje mogelijk is. Op dit moment zijn 5 mannen uit die groep actief als zanger in het Kapiteinskoor. Eén daarvan, Dorus Heuvel, is mede verantwoordelijk voor het feestje in 2023 wat werd gehouden in het ‘thuis-honk’ van het Kapiteinskoor, het Tolhuys aan de Zaan.

Daarom werd voor dit feestje het Kapiteinskoor uitgenodigd om een knallende start te verzorgen. Drie kwartier lang hebben de Kapiteins kunnen laten zien wat een sfeer gebouwd kan worden aan de belangstellende groep. We hebben enkele mannen gezien die iets meer belangstelling hadden voor het koor dan gewoon. Wellicht dat we naar aanleiding van dit feestje enkele nieuwe leden kunnen verwachten. Hoe dan ook, het was weer fijn om een optreden te verzorgen.

Showtime aan Zee

Kapiteins in de Bullekerk

 

Vrijdag 13 oktober 2023. Lang is er naar uit gekeken en veel geoefend.

Eerder zou er al eens een gezamenlijk optreden komen van het Kapiteinskoor met het Zaanse Showorkest. Dat ging toen niet door, maar  nu wèl. Het Kapiteinskoor is daarvoor een paar keer naar het clubhuis van de Vendeliers in Wormer getogen om in die ruimte met dit Showorkest te oefenen. Toch was het spannend in die grote Bullekerk. Het Kapiteinskoor heeft daar wel eens eerder gezongen, maar nu met zo’n groot orkest. Het was precies zoals het in de krant stond: we waren bang wèg geblazen te worden.

Helaas kreeg één van de Kapiteins een vervelend bericht voorafgaand. Zijn vrouw werd plotseling opgenomen in het ziekenhuis en lag er slecht bij. Nu gaat het redelijk en ze is buiten levensgevaar.  Het betekende wel dat deze Kapitein er niet bij kon zijn en dat had ook een gevolg. Op het programma stond namelijk dat hij samen met André van Beveren de Zuiderzeeballade zou gaan doen. Hij is dus vervangen door een andere Kapitein: Ton Tonkes.

 SHOWTIME AAN ZEE

Om 18.00 uur de Sound-check, en om 19.00 uur ging de zaal open. De hele organisatie verliep om door een ringetje te halen, perfect geregeld allemaal. Dus even precies om 20.00 uur werd begonnen met het prachtige stuk muziek: “Conquest of Paradise”, geschreven door de vorig jaar helaas overleden Griekse componist Evanghelos Odysseas Papathanasiou, artiestennaam Vangelis. Deze man heeft prachtige muziek geschreven. Dit Conquest of Paradise was geschreven als titelsong voor de film over de ontdekking van Amerika door Columbus.

De uitvoering was zó indrukwekkend dat direct de zaal enthousiast klapte na het beëindigen van deze muziek. Het Zaanse Showorkest vervolgde met “the Great valor” en “de Zee”. Hier kon je best beoordelen hoe goed dit orkest is. Leuk is ook dat de orkestleden graag met het Kapiteinskoor meezingen. En dat kwam goed uit want het Kapiteinskoor bracht nu een paar nummers, en begon met de opening zoals altijd: “Stuurman de trossen los!”.

De show werd even onderbroken omdat Wim de Graaf Jr als voorzitter aandacht vroeg om Carel van de Nes even in het zonnetje wilde zetten. Carel werd op dat moment als ERELID benoemd vanwege zijn enorme verdienste voor het koor, sowieso als dirigent voor de lange tijd van 17 jaar !!

Dat het koor over uitstekende solisten beschikt bleek wel uit de liederen die Wim de Graaf Jr en Bob de Vries vertolkten. Nog vóór de pauze werd het Zuiderzeeballade gebracht door Andé van Beveren en invaller Ton Tonkes.

Na de pauze werd de show vervolgd door het orkest met “The Loveboat” waarna het Kapiteinskoor weer verder ging met o.a. de “Zeemansmedley” en “Neem mij mee kapitein als meedeiner, bijna als ‘Schlager’. Eerlijk gezegd verwachtte ik dan ook een polonaise te zien maar die bleef uit. Het orkest was weer aan de beurt en bracht “The Chronicle of Narnia” gevolgd door een werkelijk fantastisch uitgevoerde versie van “Pirates of the Caribbean”.

De dirigent van het Zaanse Showorkest, Henk Ummels, geloofde niet wat hij zag toen ons ‘zakdoekjesnummer’ gezongen werd door het koor. Vooraf was iedereen voorzien van een pakje zakdoekjes. Frits legde de zaal uit wanneer wel te zwaaien en wanneer niet. Toen het nummer werd begonnen en het refrein volgde, zag Henk om het hoekje van een gordijn een bijna volledig witte zakdoekjes-zee. De hele zaal (de Bullekerk was uitverkocht), zwaaide enthousiast mee met “Twee armen en een zoen”. De presentatie van de hele avond was in goede handen van Marco Hage.

Na een bijzonder geslaagde avond werd afgesloten met het toepasselijke lied “We’ll meet again” van Vera Lynn uit lang vervlogen tijden.